Prima pagina -> Legislatie
Fondul naţional de plante medicinale, aromatice şi tinctoriale
 
Legislaţie
 
Legea nr. 491/2003
Legea Plantelor Medicinale şi Aromatice, publicată în Monitorul Oficial nr.844/2003.
 
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în formă finală în M. Of. nr. 391/5 mai 2006. Secţiunea a treia a acestei legi stabileşte o serie de prevederi speciale aplicabile medicamentelor din plante medicinale cu utilizare tradiţională.
 
Legea nr.37 din 1 martie 2006
Legea privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.
 
Ordonanta nr.45 din 4 august 2005
ORDONANTA nr.45 din 4 august 2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare.
 
Ordin nr. 11/2006
Ordin privind recunoasterea Consiliului pe produs - Plante medicinale si aromatice si produse prelucrate si procesate
 
OUG nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
Ordonanta, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 166/2002 prevede acordarea unui sprijin financiar cultivatorilor de plante medicinale şi aromatice.
 
OG nr. 136/2000
Se refera la eliberarea certificatelor de inregistrare persoanelor fizice şi juridice pentru producere, comercializare, centru de expediere şi importatori de plante, produse vegetale.
 
HG 1030/2001
Stabileşte normele referitoare la eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export plante, produse vegetale.
 
OUG nr. 20/2006
Capitolul II conţine condiţiile de acordare a sprijinului direct producătorilor agricoli pentru culturile de plante medicinale şi aromatice.
 
Ordinul ministrului 503/2002
Se refera la eliberarea certificatelor de inregistrare persoanelor fizice şi juridice pentru producere, comercializare, centru de expediere şi importatori de plante, produse vegetale.
 
Ordinul nr.243/402/22-04,19-04-2005 (M.A.P.D.R., M.S.) – publicat în M. Of. nr. 474/3 iunie 2005
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice.
Acest ordin are ca temei legal Legea nr. 491/2003, Legea plantelor medicinale şi aromatice(art. 3).
 
Ordinul nr.647 din 6 iulie 2001
Ordin publicat în M. Of. nr. 416/26 iulie 2001 - ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora.
 
Ordinul nr. 412/518/1.080/2004
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice.
Acest ordin are ca temei legal Legea nr. 491/2003, Legea plantelor medicinale şi aromatice(art. 6 şi art.13).
Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii. Acestea vizează următoarele:
a. lista produselor avizate;
b. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;
c. interzicerea comerţului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată sau nu;
d. modificarea listei prevăzute în Catalogul naţional al plantelor medicinale şi aromatice.
 
Ordinul nr. 528 din 31/07/2001
ORDIN al ministrului sănătăţii şi familiei privind productia, importul si comercializarea unor produse din categoria nutrienti si/sau suplimente alimentare face trimitere la nutrienţii şi/sau suplimentele alimentare fabricate din plante medicinale şi aromatice.
 
Ordinul nr. 910 din 13/12/2000
ORDIN al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, pentru aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrană, Anexa 2, menţionează plantele medicinale printre suplimentele nutritive care se autorizează de către Agenţia Naţională a Medicamentului.
 
Ordinul nr. 601 din 26/11/2002
ORDIN privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia natională– CAEN, menţionează pintre activităţile din agricultură şi pe cele de cultivare, recoltare şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice.
 
ORDIN Nr. 564 din 29.08.2003
Reguli si norme tehnice specifice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor de plante cu destinatie medicinala si aromatica, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.
 

Untitled Document
Prima pagină | Specii |  Importanţă/Utilizări | Substanţe | Acţiuni terapeutice  |  Cultivare | Recoltare |  Valorificare | Legislaţie |  Instituţii | Conditii legale |  Harta site | Contact