Prima pagina
Vizitatori: 72477
Fondul naţional de plante medicinale, aromatice şi tinctoriale
 
Bun venit în portalul dedicat fondului naţional de plante medicinale, aromatice şi tinctoriale!
Scopul portalului este acela de a contribui la evaluarea unitară a domeniului plantelor medicinale, aromatice şi tinctoriale (PMAT) şi la centralizarea datelor la nivel naţional, pentru a se putea realiza coordonarea şi planificarea tematică a activităţilor de C-D şi diseminarea rezultatelor/informaţiilor obţinute, în special către sectorul economic.
Identificarea concomitenta a punctelor slabe şi tari din economia românească de profil va facilita stabilirea priorităţilor în cercetarea fundamentală şi aplicativă, ce poate veni în sprijinul economiei, care are nevoie în acest moment de avantaje în sectoare tradiţional competitive, cum a fost şi cel al PMAT.
Printr-o corelare a activităţilor de C-D cu politicile industriale şi cele de mediu s-ar putea exploata eficient o sursa valoroasă de materie primă din natură şi îmbunătăţii simţitor managementul resurselor locale/naţionale de PMA din flora spontană.
În strategia Guvernului este inclusă incurajarea înfiinţării şi extinderii culturilor de plante tehnice (printre care şi PMAT) - inclusiv cele ecologice (cu căutare tot mai mare la export) precum şi dezvoltarea de activităţi economice alternative agriculturii în mediul rural, largirea ofertei de produse ale pădurii -altele decât lemnul-, sprijinirea eco- şi agro-turismuluI, etc., ce pot spori veniturile gospodăriilor ţărăneşti.
Portalul acoperă tematica specifică domeniului PMAT fiind axat pe stocarea şi disponibilizarea către utilizator a informaţiilor referitoare la:
  • speciile de PMAT care vegetează în România
  • compuşii chimici conţinuţi în aceste specii
  • acţiunile terapeutice cunoscute ale plantelor şi substanţelor respective
  • modul de cultivare, recoltare, valorificare a PMAT
  • legislaţia în domeniu
  • instituţiile cu atribuţii directe sau indirecte în domeniul PMAT
Fiecare specie şi fiecare compus chimic este prezentat prin câte o fişă de descriere detaliată.
În prezent în portal este stocată informaţie aferentă unui număr de 420 specii de PMAT şi respectiv unui număr de 1424 substanţe.
Portalul se adresează în primul rând specialiştilor în domeniu, instituţiilor cu atribuţii, dar şi publicului.

Untitled Document
Prima pagină | Specii |  Importanţă/Utilizări | Substanţe | Acţiuni terapeutice  |  Cultivare | Recoltare |  Valorificare | Legislaţie |  Instituţii | Conditii legale |  Harta site | Contact